vybavenie

chaty
a spolocenska sedenie terasa1 sedenie spolocenska1
spolocenska3 spolocenska4 terasa wifina
zariadenie zariadenie1 zariadenie2 zariadenie3
zariadenie4 zariadenie5 zariadenie8 zariadenie10