ubytovanie

a vojdis chodba1 chodba2 chodba3
informacie izba1 izba2 izba3
izba4 izba5 izba7 izba8
izba9 izba10 izba11 izba12